Trwa wczytywanie . . .
pokaż odpowiedzi
? pkt
12.07.2016 (20:15)
1. Czy za widocznym znakiem urządzenia wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:42)
2. Czy w tej sytuacji możesz jechać na wprost dowolnym pasem ruchu, gdy w tunelu nie ma innych pojazdów? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:41)
3. Czy w tej sytuacji, dalsza jazda na wprost lewym pasem jest dozwolona? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:41)
4. Czy uczestnicząc w wypadku drogowym, masz obowiązek podać swoje dane personalne na żądanie innej osoby uczestniczącej w tym wypadku? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:41)
5. Czy masz prawo zabezpieczyć miejsce wypadku, do którego dojechałeś, ustawiając odpowiednio swój samochód i włączając światła awaryjne? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:40)
6. Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować postój widocznego z dostatecznej odległości, uszkodzonego pojazdu, na drodze, która nie jest drogą espresową? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:40)
7. Czy uczestnicząc w wypadku drogowym, w którym są zabici, po zawiadomieniu służb ratunkowych masz obowiązek pozostać w miejscu wypadku? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:40)
8. Czy jako uczestnik wypadku drogowego, w którym są ranni, po wezwaniu służb ratunkowych masz prawo oddalić się z miejsca zdarzenia? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:39)
9. Uczestniczyłeś w wypadku drogowym jako kierujący pojazdem. Czy po udzieleniu pomocy rannym wolno Ci oddalić się z miejsca zdarzenia przed przybyciem Policji? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:39)
10. Czy wolno Ci holować pojazd, którym kieruje osoba w stanie po użyciu alkoholu? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:38)
11. Czy powinieneś, bez wcześniejszego wezwania pomocy, rozpocząć resuscytację potrzebującej jej osoby rannej, gdy jesteś sam na miejscu wypadku drogowego? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:38)
12. Czy w przedstawionej sytuacji należy zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:38)
13. Czy w przedstawionej sytuacji, widząc poszkodowanego zanurzonego twarzą w wodzie, powinieneś pozostawić go w zastanej pozycji w obawie o jego kręgosłup? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:37)
14. Czy w takiej sytuacji zawsze jesteś zobowiązany do zatrzymania się? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:37)
15. Czy w tej sytuacji, podczas postoju na drodze poza obszarem zabudowanym uszkodzonego pojazdu, masz obowiązek umieścić za nim ostrzegawczy trójkąt odblaskowy w odległości 150m? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:36)
16. Czy spożycie amfetaminy może zwiększać skołonność kierowcy do ryzykownych i agresywnych zachowań? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:35)
17. Czy postąpisz właściwie umieszczając ostrzegawczy trójkąt odblaskowy w odległości 30-50 m za pojazdem, który uległ awarii na drodze ekspresowej? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:35)
18. Czy zamierzając kierować pojazdem po zażyciu leków, powinieneś upewnić się, że nie mają one negatywnego wpływu na twój stan psychofizyczny? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:35)
19. Czy substancje psychoaktywne (m.in. "dopalacze") wpływają na zdolność bezpiecznego kierowania pojazdem nawet przez najbardziej doświadczonych kierowców? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:34)
20. Czy jako uczestnik wypadku drogowego. w którym nie ma zabitych lub rannych, masz obowiązek niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca zdarzenia? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:34)
21. Czy jako uczestnik wypadku drogowego, w którym nie ma zabitych lub rannych, masz obowiązek wezwać Policję? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:33)
22. Czy w tej sytuacji powinieneś wziąć pod uwagę, że rowerzysta może wjechać na jezdnię? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:33)
23. Czy na tej drodze możesz spodziewać się rowerzystów nadjeżdżających z przeciwka? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:33)
24. Czy przy omijaniu nietrzeźwego rowerzysty należy zwiększyć odstęp od niego? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:32)
25. Czy przerywana linia przed przejściem dla pieszych oznacza miejce warunkowego zatrzymania? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:32)
26. Czy w tej sytuacji możesz zrezygnować z obserwacji zachowania dzieci? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:31)
27. Czy w tej sytuacji, powinieneś wziąć pod uwagę możliwość wtargnięcia pieszych na jezdnię? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:31)
28. Czy w tej sytuacji powinieneś oddalić się od prawej krawędzi jezdni? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:31)
29. Czy w tej sytuacji powinieneś zmniejszyć prędkość? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:30)
30. Czy w tej sytuacji, znajdując się w strefie ruchu, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:30)
31. Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na przejazd kolejowy? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:29)
32. Czy w tej sytuacji, w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu awarii, masz obowiązek niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeśli to nie możliwe, ostrzec o zagrożeniu kierującego pojazdem szynowym? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:29)
33. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zawsze zatrzymać pojazd przed przejazdem kolejowym? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:28)
34. Czy w tej sytuacji powinieneś zatrzymać się za stojącym pojazdem? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:28)
35. Czy w tej sytuacji możesz ominąć stojący pojazd? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:27)
36. Czy zbliżając się do przejazdu tramwajowego, masz obowiązek upewnić się, czy nie nadjeżdża pojazd szynowy?
? pkt
09.07.2016 (22:27)
37. Czy zanim wjedziesz na torowisko bezpośrednio za poprzedzającym pojazdem, masz obowiązek upewnienia się, czy nie zbliża się pojazd szynowy? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:26)
38. Czy masz obowiązek zatrzymać się w wyznaczonym miejscu? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:26)
39. Czy w tej sytuacji wolno Ci przejechać przez przejazd kolejowy bez zatrzymywania się, jeśli upewniłeś się wcześniej, że nie nadjeżdża pociąg? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:25)
40. Czy bezpośrednio za widocznym znakiem wolno Ci zatrzymać pojazd, jeśli nie spowoduje to utrudnienia ruchu? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:25)
41. Czy oznakowanie wskazuje, że droga, którą jedziesz jest podporządkowana? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:25)
42. Czy na tak oznakowanym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed wszystkimi pojazdami? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:24)
43. Czy widoczne na prawym pasie ruchu znaki poziome wyznaczają początek wyjazdu z autostrady? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:24)
44. Czy masz prawo cofać pojazdem na autostradzie po włączeniu świateł awaryjnych pojazdu? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:23)
45. Czy maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać samochodem osobowym na drodzę za tym znakiem wynosi 120 km/h? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:23)
46. Czy zatrzymując na tej drodze pojazd, który uległ awarii, masz obowiązek umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy w odległości 100 m za nim? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:22)
47. Czy cofanie pojazdem na drodze ekspresowej jednojezdniowej jest zabronione? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:22)
48. Czy masz obowiązek zachować szczególna ostrożność, gdy omijasz pojazd przewożący grupę dzieci do 18 lat, które z niego wysiadają?
? pkt
09.07.2016 (22:21)
49. Czy w każdym przypadku masz obowiązek zachować odległość co najmniej 1 metra od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody?
? pkt
09.07.2016 (22:21)
50. Czy kierując pojazdem od zmierzchu do świtu masz obowiązek stale zachowywać szczególną ostrożność? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:21)
51. Czy kierując pojazdem masz obowiązek stale zachować szczególną ostrożność? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:20)
52. Czy bezpośrednio za tym znakiem masz prawo zatrzymać pojazd? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:20)
53. Czy masz obowiązek zachować odstęp co najmniej 1 metra od omijanego obiektu? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:19)
54. Czy w tej sytuacji masz prawo zachować dowolny odstęp od wymijanego samochodu ciężarowego? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:19)
55. Czy masz prawo cofać pojazdem na moście przy zachowaniu szczególnej ostrożności? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:19)
56. Czy na drodze za tym znakiem masz prawo wykonać manewr cofania? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:18)
57. Czy cofanie pojazdem na drodze ekspresowej jest zabronione? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:18)
58. Czy postój pojazdu bezpośrednio za widocznym słupkiem wskaźnikowym jest zabroniony? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:17)
59. Czy masz obowiązek odpowiednio sygnalizować postój uszkodzonego pojazdu na powierzchni wyłączonej z ruchu? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
? pkt
09.07.2016 (22:16)
60. Czy masz prawo zaparkować na chodniku przed tymi znakami? zobacz opis/obrazek sytuacji ->
20 40 60
#
1 2 3 / 3 >
Kod zgłoszenia:
Treść:
Prawkobazapytan.plwersja dla komórek

Prawkobazapytan.pl to jedyne w pełni darmowe testy na prawo jazdy z zestawem oficjalnych pytań egzaminacyjnych opublikowanych przez Ministerstwo. Korzystanie z funkcjonalności strony takich jak przeglądanie pytań egzaminacyjnych z części specjalistycznej i podstawowej nie wymaga rejestracji ani logowania. Ponieważ korzystanie ze strony jest w pełni darmowe publikujemy tutaj tylko część pytań egzaminacyjnych (tych które nie zawierają filmów). Jeśli szukasz kompletnej oficjalnej bazy pytań wykorzystywanych na egzaminach państwowych (z identycznymi filmami i zdjęciami) zapraszamy na stronę ZdamyTo.com

Pamiętaj obecnie cała baza pytań jest jawna i udostępniana przez Ministerstwo. Wszystkie oficjalne pytania egzaminacyjne można dziś przejrzeć po kolei tyle razy, aż każde pytanie będzie dla Ciebie proste, a egzamin państwowy zdasz ze spokojem.
Testy na prawo jazdy online zawierające wszystkie aktualne pytania wykorzystywane na egzaminach państwowych są dostępne na zdamyto.com
Strona wykorzystuje pliki cookies zapamiętując w ten sposób ustawienia użytkownika. Informacje w nich zawarte są wykorzystywane przez oprogramowanie tylko w celu zwiększenia funkcjonalności serwisu (np. skrypt zapamiętuje, czy użytkownik chce, aby poprawne odpowiedzi były od razu pokazywane). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystywanie ciasteczek. [OK]